Verejná zeleň

Komunálne služby

Mestá a obce

Závlahové sytémy

Profesionálne sadové a záhradné služby už od roku 2002

Tvoríme a skvalitňujeme naše životné prostredie, prostredníctvom dlhoročnej starostlivosti o privátnu aj verejnú zeleň. Sme držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov na systém managementu kvality podľa normy ISO 9001:2015, na systém environmentálneho managementu podľa normy ISO 14001:2015 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018, kde sme zároveň rozšírili naše portfólio o stavebnú činnosť. Taktiež disponujeme širokou paletou profesionálnej mechanizácie pre údržbu vonkajších priestorov.

O spoločnosti RUGOS

Oblasti našeho pôsobenia


Verejná zeleň


Navrhneme a naprojektujeme Vašu zeleň, založíme trávnik, vysadíme dreviny, vytvoríme jazierka či iné krajinné komponenty. Nainštalujeme závlahové systémy a zeleň - trávniky, dreviny, stromy - budeme celoročne udržiavať.


Komunálne služby


Venujeme sa letnej údržbe zelene aj zimnej údržbe cestných komunikácií: odhŕňanie snehu, či ošetrovanie spevnených plôch posypovým materiálom.


Mestá a obce


Zakladanie zelenej infraštruktúry miest, starostlivosť o zeleň, mestský mobiliár, realizácie drobných stavieb a detských ihrísk.


Závlahové systémy


Inštalujeme automatické systémy na v záhradách, na verejných priestranstvách, v logistických parkoch, na ihriskách a taktiež vykonávame pravidelnú údržbu závlah.


MECHANIZÁCIA
Pre privátnu, verejnú zeleň, komunálne služby a zimnú údržbu

Technologické vybavenie

Naši klienti

Hľadáte partnera pre profesionálnu údržbu Vašej zelene?


Kontaktuje nás