Už od roku 2002
pôsobíme v oblasti
sadových a záhradných služieb.

 
Spoločnosť RUGOS, s.r.o. bola založená v roku 2011. Jej zakladatelia pôsobia v oblasti sadových a záhradných služieb už od roku 2002. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je údržba privátnej a verejnej zelene a sadovnícka tvorba. Víziou firmy do budúcnosti je tvorba a skvalitnenie životného prostredia našich sídiel a krajiny.

Pre vyššiu kvalitu našich služieb a ochranu životného prostredia, bola naša spoločnosť RUGOS, s.r.o. v r. 2013 úspešne certifikovaná akreditovaným certifikačným orgánom. Sme držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov na systém managementu kvality podľa normy ISO 9001:2015 a na systém enviromentálneho managementu podľa normy ISO 14001:2015.

Spoločnosť RUGOS, s.r.o bola v roku 2021 úspešne preverená a splnila požiadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018, kde sme zároveň rozšírili naše portfólio o stavebnú činnosť.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Galéria z našich realizácií


Hľadáte partnera pre profesionálnu údržbu Vašej zelene?


Kontaktujte nás