Komunálne služby

 

Naša spoločnosť sa postará o čistotu vašich priestorov v zime aj v lete. Zohľadňuje v maximálnej možnej miere Vaše požiadavky.

★ Starostlivosť o parkovacie plochy a exteriér ★ Priemyselné parky ★ Logistické centrá ★ Areály podnikov a firiem ★ Ekologické nakladanie s odpadmi

Naše portfólio komunálnych služieb zahŕňa: