Technológie

Mulčovač STARK 155 H

Rok výroby 2016

Nesený mulčovač pre kosenie trávnatých a ruderálnych plôch.