Dodanie a výsadba vzrastlých stromov mesto Pezinok