Dodanie a výsadba vzrastlých stromov mesto Pezinok

  • Stručný popis prác:dodanie a výsadba stromov