Technológie

Mulčovač Peruzzo FOX

Nesený mulčovač pre kosenie trávnatých a ruderálnych plôch.