Technológie

Postrekovač AGS 200

Postrekovač určený k plošnému ošetrovaniu zelene pesticídnymi a nepesticídnymi prípravkami a k plošnému hnojeniu. Ošetrovanie korún stromov insekticídnymi a fungicídnymi prípravkami.