Technológie

Mulčovač Agromechanika FPM 220

Nesený mulčovač slúži na skartovanie zvyškov rastlín po zbere poľných plodín, ako sú: kukurica, slnečnica, slama, cukrová repa, repka, ryža atď. Okrem svojho základného účelu môže byť mulčovač používaný na drvenie zvyškov plodín, na údržbu všetkých ostatných poľnohospodárskych, verejných, zanedbaných alebo nekultivovaných plôch.

Prihlásenie

Stratili ste heslo?