Technológie

Mulčovač Agromechanika FPM 220

Nesený mulčovač slúži na skartovanie zvyškov rastlín po zbere poľných plodín, ako sú: kukurica, slnečnica, slama, cukrová repa, repka, ryža atď. Okrem svojho základného účelu môže byť mulčovač používaný na drvenie zvyškov plodín, na údržbu všetkých ostatných poľnohospodárskych, verejných, zanedbaných alebo nekultivovaných plôch.