Technológie

Mulčovač so zberom BISON

Stroj slúži pre plošné mulčovanie trávy, lístia, vysokých a hustých porastov zber lístia, trávy a podobných trávnatých nánosov čistenie parkov, sadov, športovísk, verejnej a mestskej zelene.